« Zinhâr dünya seni incitmeye zirâ kırık bir kâsede su durmaz! Beyhûde kırılan bir kalbe de feyz-i ilâhi uğramaz. »