« "Kendine bir çeki düzen ver" dedi meczûb, "ayna sana bakıyor!" »